Sortiment

Växtval till Din trädgård

 

Planerar du en ny rabatt, att plantera ett träd eller en häck?

Vilket som så vill vi börja med att ge dig lite tankar kring uppbyggnaden av din trädgård som du kan ha nytta av.

 

Vad är en Trädgård uppbyggd av?

 

Tak - Väggar - Golv 

Taket i form av trädens kronor, pergolans tak eööer ett parasoll eller dylikt. Något som ger en känsla av skydd uppåt.

 

Väggar i form av häckar, plank, staket eller friväxande buskage. Även byggnader fungerar som väggar i trädgården

Golvet symboliseras av stensättningar, grusgångar, gräsmatta, bark lagda ytor eller annat material som du kan gå på. 

 

Sen behövs det väggar inuti också, dessa kan du bygga upp med strikt klippta häckar, spaljéer, en friväxande buske eller flera som gränsar av - låt fantasin flöda och skapa olika rum i trädgården. 

 

Nu har du skapat en struktur och från denna utgår du. Placera en damm eller en liten fontän i anslutning till en terrass. Plantera en svartvinbärshäck kring köksträdgården och börja utforma rabatter och odlingar! Låt skaparlusten flöda och känn inga begränsningar - du skapar den trädgård DU själv trivs bäst med!

Några råd på vägen vill jag ändå ge;

 

Följ solens rörelse i din trädgård och registrera de varmaste platserna och vise versa. Anteckna var snön smälter först på våren - plantera tidiga vårlökar där! 

Vart skottas snö, placera inga ömtåliga växer just där och viktigaste av allt - lär känna din jord! Gör gärna ett jordprov och skicka för analys så får du veta exakt vilken slags jord du har, vilka näringsämnen som det finns gott av och vilka du bör tillföra. Kom ihåg att underhållskalka allt förutom surjordsväxter varje år, fyll på gödsel kontinuerligt och framför allt - använd din trädgård till det du själv vill!