EM-A

Tohtorin EMa

 

Observera att denna produkt motsvarar EM-aktiv mikrobiell lösning. Samma mikrober och samma användningsområden som den välbekanta EM Active.

EMa är en slags probiotisk blandning för jorden, som innehåller aktiva effektiva mikroorganismer, mörk rörsockermelass och vatten.

EMagör nytta på många områden; grobarheten ökar, rotbildning och blomning främjas, jordens struktur förbättras, vattenhållningsförmågan ökar. EMa skyndar även på komposteringen.

EMa innehåller inga genetiskt modifierade organismer och klassificeras som klass 1 mikroorganismer, ingen risk för varken människor eller djur.

 


Tohtorin EMa 1L

outspädd.

 

 

 

Pris: 10:00€

Tohtorin EMa 5L

Bag-in-Box

 

 

 

Pris: 29:00€

Tohtorin EMa mikrobilösning

Produkten är avsedd för bevattning och skötsel av bl.a. växter, grönsaker och gräsmatta. En regelbunden användning är ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa en bättre skörd med friskare plantor.


Dosering:
1liter per 10-200 liter vatten (1:10-1:200)
Ämnet är ett koncentrat och spädes ut med vatten före användning. Sprids ut med vattenkanna,
tryckspruta eller blomspruta på växtunderlaget eller växternas blad.

Användningsområden:
För veckovis bevattning. (5ml / 1L vatten)
För daglig bevattning. (20ml / 10L)
Besprutning till alla växter som en tillväxteffekt. (40ml / 1L)
I Bokashi som en booster, outspätt.
Till fermentering av trädgårdens löv / gräsklipp. (100ml / 1L)Innehåller:
Naturligt förekommande mjölksyrebakterier, fotosyntesbakterier och jästsvampar. Produkten
innehåller inga genmodifierade mikroorganismer.   pH ca. 3.8

Förvaring:
I rumstemperatur eller svalare. t.ex. källare eller svalskåp. Undvik solljus och höga temperaturer.

Den vita flaskan skyddar mikroberna från solljus.

Vattna eller spraya ut med en gång den färdigblandade lösningen, då är de effektiva mikroorganismerna mest verksamma och gör mest nytta.

 

Övrig information

  • Outspädd EMa har ett pH-värde på ca 3.8. Om pH-värdet överstiger 4, så bör inte produkten längre användas.

  • Ingen karenstid före skörd för grönsaker och frukt efter behandling av EMa.

  • Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Undvik att få outspädd EMa i kontakt med ögon och slemhinnor.

  • Oavsiktlig inhalering av produkten är oskadligt och kräver inga speciella åtgärder.

 

Tillverkningsland: Finland


Förvaring

Förvaras svalt och mörkt (+8 - +18'C, inte i kylskåp). Öppnad flaska bör förbrukas skyndsamt, helst inom 3-4 månader. Pressa luften ur flaskan och sätt på korken när vätskan stiger uppi flaskhalsen. En oöppnad flaska, och en öppnad bag-in-box, är hållbar minst sex månader efter bäst-före-datumet som är angivet på förpackningen.

 AQUAMIX 360'

 

Aquamix späder EM direkt och gör doseringen och vattningen av t.ex. EM-Active och7 eller Terrafert Jord enklare. Fyll behållaren med rätt dos av EM-produkten som ska vattnas ut, sätt på sprutan på slangen.

Aquamix doserar 0.2-2%, vilket motsvarar 50-500 gångers spädning.

Ställ in önskad spädning genom att vrida på munstycket.

 

Behållarens volym är 1.25 liter.

Aquamix är behändig och tack vare sin roterande förmåga är  den även lätt i bruk.

Lakvatten från bokashihinken kan också spädas med Aquamix, var då noga med att filtrera vätskan först så sprutan inte sätts igen av eventuella partiklar.

 

Bruksanvisning

Fyll behållaren med vätskan som ska spädas ut.

Skruva fast behållaren på Aquamixen..

Anslut sprutan till slangens kopplingstycke.

Sätt på vattnet och börja vattna.

 

Pris: 45:00€