Dahlia

Lyckas med dina

Dahlior

Älskade knöl 

När skall de förodlas?

Dahlior mår bra av en kort drivning i kruka före du planterar ut dem på sin slutgiltiga plats.

I senare delen av april är det bra tid att plantera dina knölar i krukor inomhus. Först bara med fuktig jord, när du ser första skotten kan du försiktigt börja vattna lite.

Ställ ljust direkt de kommer upp! 

Vilken jord gillar de?

Förbered din plats med brunnen hästgödsel eller annan organisk gödsel. Dahlior gillar mullrik och fuktighetshållande jord.

Under säsongen är det bra att fylla på med pelleterad hönsgödsel vart tredje vecka för att de skall orka bra. Benmjöl ger ännu bättre blomning.

När börjar de blomma?

I regel brukar de börja blomma ca 1 månad efter utplantering förutsatt att du inte planterat ut för tidigt så de fått frostskador.

Direkt de börjar blomma - plocka blommor! Ju mera du plockar destu mera kommer de att blomma!

Klassificering av Dahlior


Det finns över 55000 registrerade Dahlior i världen idag ochfler uppkommer varje år. För att hålla någon slags ordning i virrvarret av alla former och utseenden har ett klassificeringssystem tagits fram. Idag har Europa och USA enats om ett klassificeringssystem som vi följer under men det är bitvis ännu rätt virrigt. Olika länder använder olika mängd klasser för att organisera dahlian, speciellt vid utställningar och tävlingar. Jag har här valt att använda det klassificeringssystem som oftast används i Norden, tio klasser som organiseras från blommans form.
Samtlig information ur boken Dahlior skriven av Elisabeth Svanlin Gunnarsson 2017

Enkelblommande dahlior

Blomman har en ring av strålblommor, oftast åtta stycken som kan överlappa varandra något. Blommans centrum är en öppen disk.

Dekorativdahlior

Blomman är helt fylld, ingen synlig disk i mitten. Strålblommorna är ofta breda och flata och får vara inrullade till högst 75% av sin längd. De kan också vara svagt vridna eller trubbiga i spetsen. Dekorativdahliorna delas i USA in i två grupper; de formella och de informella. 

Anemonblommande dahlior

Blomman har en eller flera yttre ringar av platta strålblommor. De omger en flock tät sittande, rörformade diskblommor. Disken i blommans mitt syns inte.

Bolldahlior

Blomman är helt fylld, rund som en boll eller lätt tillplattad. Spetsarna på strålblomman är trubbiga eller runda och formar en spiral genom sin placering runt blomman. Strålblommorna ska vara inrullade i minst 75 % av sin längd.

Kaktusdahlior

Blomman är helt fylld med raka eller invridna strålblommor som oftast är smala, spetsiga och utåtrullade i mer än 50% av sin längd.

Näckrosblommande dahlior

Blomman är helt fylld med breda, ganska glest placerade strålblommor som är flata eller svagt inrullade i längdriktningen. Blomman liknar en näckros och är ganska grund, djupet (tjockleken) ska vara mindre än hälften av blommans diameter.

Pompondahlior

Blomman är helt fylld och rund och liknar bolldahlian men är mindre. Strålblommorna är inåtrullade i hela sin längd och har rundade spetsar.

Halskrålsdahlior

Blomman har en enkel ring av strålblommor som för det mesta är platta och kan överlappa varandra något. Ovanpå dessa har den en inre ring av små strålblommor som bildar en liten krage eller krås. Mitten är en öppen disk.

Semikaktusdahlior

Blomman är helt fylld med raka eller invridna strålbommor som oftast är spetsiga och utåtrullade i mer än 25% och mindre än 50% av sin längd och har en bred bas.

Diversedahlior

I gruppen diversedahlior samlas alla som inte passar in någon annanstans. Gruppen skiljer sig åt från land till land beroende på hur många huvudklasser man har. Här finns pionblommande med två eller fler rader av platta eller vridna strålbommor som överlappar varandra. Blommans mitt är en öppen disk. Orkidéblommande och stjärnformade dahlior ingår också i gruppen liksom de fransade med djupt fransade eller flikiga spetsar på strålblommorna.

I USA finns även klassen Singel Mignon som är små enkelblommande  dahlior under 5cm. Även bladensfärg kan påverka vilken klass en blomma hamnar i.

Förkultivering av Dahliaknölar och utplantering


Dahliaknölar kan planteras ut direkt på sin växtplats när risken för nattfrost är över (järnnätterna i juni) men med vår korta sommar här uppe i norr lönar det sig ändå att förkultivera dem, dvs driva dem på en skyddad plats föreutplantering.


Bäst lyckas du om du skyndar långsamt - Is i magen! Dahlior ränner snabbt i fel odlingsförhållanden och du vinner på att vänta ut tiden. Jag brukar börja i mitten av April. 


Du behöver

  • Porös jord
  • Perlite eller sand 8mm
  • Stora krukor som knölarna ryms bra i
  • Ett utrymme som gärna håller 10-15°C
  • Extra belysning eller rikligt med naturligt ljus


Plantering i kruka inomhus

Fukta jorden lätt, den skall vara fuktig men inte blöt. Lägg en del jord i botten av krukan och sprid försikigt ut knölarna i krukan, ögonen högst upp skall hamna några cm under jordytan i detta skede.

Täck knölen med jord och tryck försiktigt till utan att skada knölarna. Placera i ca 10-15°C. Du kan om du vill använda en sprayflaska och försiktigt fukta jorden så att den inte torkar ut fram till att de första skotten börjar synas. 


De vaknar

Direkt de första skotten visar sig behöver plantan stora mängder ljus! Har du ett växthus eller annan ljus plats som håller en tillräckligt hög temperatur så placera dem gärna där. I annat fall kommer du att behöva extrabelysning till dina knölar (söderfönster inomhus räcker inte).


Näring & Vatten

När plantan växer behöver den en jämn fuktighet så passa upp med vatten. I detta skede bör du även börja ge den näring, antingen med flytande gödsel eller tex. pelleterad hönsgödsel.


Beskärning

En del beskär sina dahlior när de har några bladpar och är ca 15-20cm höga. Detta stimulerar plantan till att bli stabilare och buskigare. Det är inget måste men kan vara lönt att göra. Om du vill testa göra sticklingar av dina dahlior har du möjligheten här!


Avhärdning

Några veckor före den slutgiltiga utplanteringen av dina dahlior bör du börja avhärda dem. Det betyder att du under några veckor försiktigt vänjer dem med utomhusmiljön. Först ställer du dem skuggigt några timmar utomhus en varm dag i maj, gårna med lite fiberduk över. In igen i skydd. Sen förlänger du tiden för utomhusvistelse stegvis med ca 1h till för varje dag i några dagar. Sen till sol,försiktigt så de inte bränns!


Utplantering

När risken för nattfrost är förbi, oftast efter de såkallade järnnätterna runt 10 juni är det dags att plantera ut dina dahlior på sin slutgiltiga växtplats.

De planteras nu ner ca 10cm för att få stadga. De planteras med minst 30cm mellanrum men gärna upp till 50-80cm mellan. I en pallkrage får du max rum med sex knölar och då bör du hålla koll på så inte fukt mellan plantorna orsakar röta. Placera gärna ut stödpinnar åt dem redan nu. Platsen de skall växa på bör vara välgödslad och porös med varm jord. Dahlior trivs bäst i full sol men ej med stillastående luft. Jordtemperaturen skall vara över 15°C när de planteras ut annars riskerar knölen att ruttna.


Efter att du planterat ut dem så är det bara att vattna, tilläggsgödsla regelbundet och när första blommorna kommer så börja plocka! De stimuleras av plockningen till att skjuta ännu fler blomskott och belönar dig med en överdådlig blomprakt!


Det viktigaste att komma ihåg 

  • Dahlior gillar vatten men ej kall blöt jord
  • De blir höga och behöver någon form av stöd
  • Gödsel är A och O - de behöver mycket men kom ihåg att enbart kväve ger främst blad, kalium och fosfor behövs också. Benmjöl är bra att ge.
  • Låt inte blommorna gå i frö - då avstannar blomningen
  • Ju mer du plockar, desto rikligare blir blomningen!


Första frosten och vinterförvaring


Dahliorna blommar ända tills frosten tar dem. Om det är frostvarning i augusti så skydda dina dahlior med frostduk/fiberduk eller annan lätt duk för den frosten brukar hos oss vara i endast några nätter och sen kan du ha en månad med fortsatt blomning framför dig. 

Men när hösten sen kommer och frostnätterna avlöser varandra, då är det dags för vintervila för knölarna.

En första frostknäpp är viktigt för knölarna. Den indikerar att det är dags för vila och gör så att knölen blir bättre förberedd inför vintern. Efter första frosten gräver du upp dina knölar. klipper av stjälkarna ca 10cm upp och skakar försiktigt av jorden.


Övervintringsmöjligheter

Du behöver en plats som är sval, mörk och frostfri. Gärna runt ca 4°C.

Är luften fuktig bör du ta bort all jord av knölen och förvara i pafflåda med god ventilation.

Har du däremot torr luft i utrymmet så lönar det sig att lämna kvar lite jord som bibehåller lite fukt till knölen.

Titta till dina knölar under vintern. Verkar de för torra och skrumpnar så spraya försiktgt på lite vatten, är de för fuktiga så försök ordna så de får torka upp lite. 

Sen väcker du dem i april igen - med ännu större knölar som ger större blomning!


I kruka

Du kan självklart odla dina dahlior i stora krukor också. Då behöver du minst 30l kruka, gärna större. Här är det extra viktigt att hålla en jämn fuktighet och tillräcklig näringstillförsel. Annars är proceduren likadan som med de som växer på friland. 

Odlar du i kruka kan du enkelt bara klippa ned dahliorna när frosten slår till och förvara hela krukan mörkt och svalt. Sen byter du jord i april när de skall väckas igen.