EM-A

EM-Aktiv

 

EM-Active är en slags probiotisk blandning för jorden, som innehåller aktiva effektiva mikroorganismer, mörk rörsockermelass och vatten. 

EM-Active gör nytta på många områden; grobarheten ökar, rotbildning och blomning främjas, jordens struktur förbättras, vattenhållningsförmågan ökar. EM-Active skyndar även på komposteringen.

EM-Active innehåller inga genetiskt modifierade organismer och klassificeras som klass 1 mikroorganismer, ingen risk för varken människor eller djur.

 

Effektiva mikroorganismer är en blandning av mjölksyrebakterier (Lactobacillus casei,

Lactobacillus plantarum), fotosyntesbakterier (Rhodopseudomonas palustris) och

jästsvampar (Saccharomyces cerevisiae).

EM-Aktiv 1L

outspädd.

 

 

 

Pris: 11:00€

EM-Aktiv 5L

Bag-in-Box

 

 

 

Pris: 35:00€

Förvaring

Förvaras svalt och mörkt (+8 - +18'C, inte i kylskåp). Öppnad flaska bör förbrukas skyndsamt, helst inom 3-4 månader. Pressa luften ur flaskan och sätt på korken när vätskan stiger uppi flaskhalsen. En oöppnad flaska, och en öppnad bag-in-box, är hållbar minst sex månader efter bäst-före-datumet som är angivet på förpackningen.

 

Dosering

För kompostering i bokashihinken: Spraya på outspätt på matavfallet direkt.

För normal bevattning i trädgården, späd ut 1/200 och vattna varje vecka. 

För bevattning varje dag, spä ut 1/1000 (0,1%)

För bevattning av sticklingar och nysådd: Späd ut 1/500 eller mer.

Kan även sprayas direkt på bladen, frukter, bär och grönsaker.

Som jordförbättrare och i trädgårdskomposten kan du använda doseringen 1/10.

Rengöring (inomhus och utomhus)

10-50 ml av EM-Active blandas med en halv liter vatten. Spraya och låt det verka en stund. Smuts eller tvättas sköljas sedan av. (Använd med försiktighet på ljusa ytor.)

 

Vattna eller spraya ut med en gång den färdigblandade lösningen, då är de effektiva

mikroorganismerna mest verksamma och gör mest nytta.

 

Övrig information

Outspädd EM-Active har ett pH-värde på 3.3-3.6. Om pH-värdet överstiger 4, så bör inte produkten längre användas.

Ingen karenstid före skörd för grönsaker och frukt efter behandling av EM-Active.

Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Undvik att få outspädd EM-Active i kontakt med ögon och slemhinnor.

Oavsiktlig inhalering av produkten är oskadligt och kräver inga speciella åtgärder.


AQUAMIX 360'

 

Aquamix späder EM direkt och gör doseringen och vattningen av t.ex. EM-Active och7 eller Terrafert Jord enklare. Fyll behållaren med rätt dos av EM-produkten som ska vattnas ut, sätt på sprutan på slangen.

Aquamix doserar 0.2-2%, vilket motsvarar 50-500 gångers spädning.

Ställ in önskad spädning genom att vrida på munstycket.

 

Behållarens volym är 1.25 liter.

Aquamix är behändig och tack vare sin roterande förmåga är  den även lätt i bruk.

Lakvatten från bokashihinken kan också spädas med Aquamix, var då noga med att filtrera vätskan först så sprutan inte sätts igen av eventuella partiklar.

 

Bruksanvisning

Fyll behållaren med vätskan som ska spädas ut.

Skruva fast behållaren på Aquamixen..

Anslut sprutan till slangens kopplingstycke.

Sätt på vattnet och börja vattna.

 

Pris: 45:00€

Kontakt

Garden Floral Ab

Strömvägen, 68910 Bennäs

 info@gardenflora.fi

 044 975 3141

050 402 4178

Stängt för säsongen


välkommen åter i april 2020